QLIK ANALYTICS

חברת QLIK ANALYTICS עוסקת בתחום של Data integration and analytics.
זוהי חברה עולמית שאחת משלוחותיה נמצאת בישראל. כך קרה שהם פנו אלי על מנת ליצור עבורם אימאג' גדול מאוד לחדר האוכל הממוקם בקומת המשרדים. המטרה היתה לקחת את מהות החברה ופועלה ולתרגם אותה למשהו ויזואלי שיסביר את הרעיון מאחורי החברה. הפרויקט דרש ממני לבצע שלב של מחקר מעמיק בתחום זה, ולנסות להבין איך להעביר אותו דרך חומרי גלם מתחום המזון

במהלך המחקר למדתי שיש המון פיסות דאטה בכל מיני פלטפורמות ומערכות שונות, שעוברות בזמן אמת לענן או למערכות מידע מתקדמות אחרות, שבהן ניתן ליצור בזמן אמת אנליזה של כל הדאטה הזו. די מהר הבנתי שהאתגר הגדול שלי יהיה לנסות לזקק בצורה ויזואלית את הרגע הלא מוחשי הזה, של יצירת האנליזה מתוך הכאוס

לאחר שפיצחתי את הרעיון קיבלתי אור ירוק מהמשרדים בלונדון ויכולתי לצאת להפקה של הפרויקט. כל הפרויקט היה מיועד להדפסה ותליה בחלל גדול מאוד. טכנולוגית העבודה והצילום, עיבוד הקבצים והתוצרים נתפרו במיוחד לפרויקט זה. העובדים שחזרו משנה של עבודה בבית הופתעו לגלות את הקירות החדשים בחדר האוכל והוקסמו ממנו לגמרי