AF_160.jpg

הדפסים באיכות גבוהה של עבודות מקור למכירה

לוגו שרית עציץ

העיסוק באיור אוכל הוא השלב הבא באבולוציה של תיעוד אוכל
התבוננות בפרטים ובהרכב המנה והעברתם באופן ריאליסטי לדף, הם הבסיס שלי ליצירת איור מקורי שמעביר תחושות, רגשות וזכרונות.

איור דוגמא של תירס שרית עציץ

איורים למכירה